FANDOM


پرونده:There goes the neighborhood.jpg

اسلام‌ستيزی به ستيزه جويی با اسلام و فرهنگ اسلامی و نگاه منفی و کينه جويانه و پیش‌داوری نسبت به آنچه اسلامی است گفته می‌شود. گونه‌ای از اسلام ستيزی، مسلمان ستیزی است که ستیز نژادپرستانه با مسلمان ها و مسلمان‌زاده هاست.

گاهی واژه اسلام ترسی به جای اسلام ستيزی به کار گرفته می شود، هر چند اسلام ترسی می‌تواند ريشه در نژادپرستی نداشته باشد.

اسلام ستیزی، با نقد منطقی و به دور از پیش‌داوری دین اسلام و پایه های آن که توسط دين ناباوران و غير مسلمانان انجام می شود، متفاوت است.

جُستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش