FANDOM


در صدر اسلام ویرایش

هم‌زمان با هجرت محمد از مکّه به یثرب، سه طایفه یهود به نام‌های بنی‌قریظه، بنی‌نضیر و بنی‌قیقناع در آن شهر زندگی می‌کردند؛ با ورود محمد به شهر یثرب، بعضی از یهودیان آیین اسلام را نپذیرفتند زیرا از دیدگاه ایشان پیامبری به بنی‌اسرائیل منحصر بود. سرانجام سه جنگ بین مسلمانان و یهودیان درگرفت و هر سه قبیله بنی‌قیقناع، بنی‌قریظه و بنی‌نضیر سرکوب شدند.

با این حال، محمد یهودیان را در انجام فرایض مذهبی خود آزاد گذاشت. پس از مرگ محمد و در زمان خلافت عمر بن خطاب، قلمرو حکومت مسلمانان گسترش یافت و بسیاری از یهودیان تحت حاکمیت مسلمین درآمدند. در دوره‌ خلافت، یهودیان و مسیحیان نزد مسلمین اهل ذمه و معاهد خوانده می‌شدند. ذمی‌ها به پرداخت جزیه مجبور بودند و از شهادت در محاکم، ممنوع بودند.در زمان هارون‌الرشید، ذمی‌ها مجبور بودند که جامه‌ای بپوشند که جدا از جامه مسلمانان بود. با گسترش دین جدید و برخوردهای فرهنگی ناشی از آن ، کم کم پیروان اسلام گسترش یافت تا جاییکه دیگر کمتر نشانی از غیر مسلمانان در کشورهای تصرف شده دیده می شد . حاکمان اسلامی زیباترین برخورد را با یهودیان ، مسیحیان و پیروان سایر ادیان از خود نشان دادند و در گسترش دین خود هیچگونه اجباری به خرج ندادند ، بلکه حتی آزادی دینی کامل به آنان بخشیدند (نمونه های فراوانی از تعهدنامه های مسلمانان با مردم سرزمین های تصرف شده که نشانه ی این فروتنی است در موزه های سرتاسر جهان وجود دارد که از آن جمله میتوان به تعهدنامه ی مسلمانان با مردم مصر در زمان عمر بن خطاب اشاره کرد).تمامی این عوامل بعلاوه ی جذابیت های فراوان آییین نو ، هر آنچه بود که به گسترش اسلام کمک کرد . در ایران، اندلس و مغرب بسیاری از یهودیان به پذیرش دین اسلام روی آوردند. یکی از بزرگترین برخوردهای اسلام و یهودیت که ضلع سوم آن مسیحیان بودند در زمان صلاح الدین ایوبی امپراتور بزرگ مسلمانان رخ داد . این برخورد چند جانبه بر سر بازستانی اورشلیم و فلسطین صورت گرفت که سرانجام به پیروزی مطلق مسلمانان منجر شد . چگونگی این واقعه در فیلم پادشاهی آسمان ساخته ی ریدلی اسکات به تصویر کشیده شده است .