FANDOM

تصوف در اصل به وجه عرفانی اسلام اطلاق می شود که پایه های آن به طور عمده در قرآن است. صوفیان عقیده دارند توانایی نزدیکی به حقیقت مطلق در همه ی انسان ها مشترک است و مخصوص قشر خاصی نیست.‎‎ صوفیان آفریننده هستی را دارای هیچ‌یک از صفاتی که ما می‌شناسیم نمی‌دانند و او را بالاتر از هر پندار و توصیفی می‌دانند. ریشه‌ی لغت تصوف احتمالاً از سوفیای یونانی و یا صوف به معنای پشم است. به خاطر لباس پشمینه ای که صوفیان می پوشیده‌اند.


شکل گیری و گسترشویرایش

پرونده:Hallaj.jpg

لوئی ماسینیون سرچشمه ی اصلی آن را قرآن میداند. تقریبا اکثر صوفیان تبار خود را از طریق علی ابن ابی طالب به محمد پیامبر اسلام می رسانند. در واقع میتوان گفت قرآن تاثیر به سزایی در آثار عرفانی و صوفیانه بر جای گذاشته است که میتوان به آثار عطار، رومی و شاه نعمت الله ولی اشاره نمود. از تأثیرگذارترین صوفیان ایرانی و اسلامی می‌توان به بایزید بسطامی(در سال های ۱۶۱ تا۲۳۴ می زیسته) ، ابوسعید ابوالخیر، جنید بغدادی،حافظ، مولوی، سعدی، عطار نیشابوری، جامی و شاه نعمت الله ولی اشاره کرد.

منشا تصوفویرایش

در مورد تصوف و اینکه از چه کلمه‌ای مشتق شده‌است مطالب بسیاری نگاشته‌اند که از جمله از صوف به معنی پشم یا از صوفیای یونانی به معنی حکمت و فلسفه و... گرفته شده‌است. اما خود صوفیان معمولاً گرفتار این بحث در لغات و کلمات نیستند و هدف صوفیه تزکیهٔ درون و طی مراحل سلوک تا رسیدن به خداوند و خالق هستی است.درک این نکته که همهٔ موجودات یک حقیقت واحد دارندو برای درک این موضوع و بینش آن باید مراحل سلوک را مرحله به مرحله طی کنند تا از خودی خود فانی شده و به مرحلهٔ لقا برسند. در نظر صوفیه و عرفا عشق مفهوم وسیعی دارد. آنها عشق را امانت بزرگ و ناموس الهی می‌دانند و بر این اعتقادند که خداوند انسان را از عشق خلق کرد و او اولین عاشق و اولین معشوق است. به قول مولوی:

کرد فضل عشق انسان را فضول     زین فزون جویی ظلوم است و جهول

همچنانکه هر مذهب و دینی فرقه‌های مختلفی دارد صوفیه نیز دارای انشعبات زیادی شده‌است و علت آن هم این است که بعدها که تصوف رونق گرفت و مفاهیم زیبا و عمیق آن بین عوام پخش شد عده‌ای برای اینکه خود را از خوان آن بهره مند کنند به تصوف رو آوردند بدون اینکه درک درستی از آن داشته باشند.

تعریف تصوف از دیدگاه شیخ بهاییویرایش

پرونده:Whirlingdervishes.JPG

«ابولفضائل» شیخ بهایی در کتاب کشکول می‌نویسد: تصوف علمی است که در آن از ذات احدیّه و أسماء و صفاتش از آن حیث که رساننده مظاهر منسوباتش به ذات اویند، بحث می‌کند.

مسائل تصوف، نحوه صدور کثرت از ذات احدی و نحوه رجوع کثرت به ذات و بیان مظاهر اسمای الهی و نعوت رباّنی و کیفیّت رجوع اهل الله و نحوه سلوک و مجاهدات و ریاضاتشان و بیان نتیجه هر یک از اعمال و اذکار در دنیا و آخرت بر وجه ثابت در نفس الامر است. مبادی تصوف شناخت حدّ و تعریف و غایت آن و اصطلاحات قوم را در این علم دانستن است.


سلسله‌های تصوف در ایرانویرایش

سلسله نعمت‌اللهی که خود به شاخه‌های مختلف تقسیم می شود

  • سلسله ذهبیه
  • سلسله نقشبندیه
  • سلسله قادریه
  • سلسله خاکسارمنبع و پیوند به‌ بیرونویرایش

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش
الگو:Wikireadr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی