FANDOM


در ماه صفر سال ۳۷ هجری قمری نبردی سنگین بین و فرزند که در شام ادعای خلافت کرده بود، در محلی بنام صفین که در ناحیه غربی عراق بین بالس و رقه واقع شده است رخ داد و به همین سبب این نبرد به نام نبرد صِفّین معروف شد. در آغاز خلافت حضرت علی، معاویه را از کارگزاری شام معزول نمود و شخص دیگری را جانشین وی کرد. معاویه نپذیرفت و شام را تحت فرمان خود گرفت. پس از پایان ، علی، را به شام فرستاد تا از معاویه بگیرد. معاویه نیز به خونخواهی لشکری برای جنگ با حضرت علی آماده نمود. علی هم از کوفه عازم جنگ شد و در صفین جنگ سختی بین سپاه شام و عراق در گرفت. این نبرد ۱۱۰ روز به طول انجامید. پس از چند روز نبرد، سپاه علی در شرف پیروزی بود که با پیشنهاد ، سپاه معاویه ها را بر سر نیزه کردند. با دیدن این صحنه گروهی از سپاه عراق جنگ را ترک نمودند. بنابراين، تعیین به بین عمروعاص سپرده شد.منابعویرایش
الگو:Wikireadr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی